Basic ISST Schroth Course Part I & II

 

Η ομάδα του Schroth Greece δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές  να εκπαιδευτούν στην αυθεντική μέθοδο  Schroth, όπως αυτή εφαρμόζεται στο κέντρο Asklepios – Katharina Schroth. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Spine-Concept-Sobernheim και υπό την εποπτεία του Axel Hennes PT International ISST Schroth Instructor.Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με τον διεθνούς φήμης και εμπειρίας Instructor κο Nikola Jevtic οποίος εκπαιδεύει φυσικοθεραπευτές σε 10 χώρες και κάθε δεύτερη εβδομάδα έχει μια νέα εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση ISST είναι η μόνη που οδηγεί σε πιστοποίηση της μεθόδου με τίτλο Certified Schroth Therapist. 

Παρουσίαση της μεθόδου Schroth

Η Schroth-Method® είναι μια φυσιοθεραπευτική μέθοδος που ιδρύθηκε από την Katharina Schroth το 1921 και αναπτύχθηκε από την κόρη της Christa Lehnert-Schroth (PT) και από μια ομάδα εξειδικευμένων θεραπευτών που εργάζονται μαζί και σπουδάζουν την σκολίωση για δεκαετίες.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ISST Schroth 

Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 μέρη διάρκειας 5 ημερών το καθένα με συνολικά 77 ώρες (CEU).

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης  ISST θα γίνει προσέγγιση στις  διάφορες θεωρητικές πτυχές της σκολίωσης σε συνδυασμό με πρακτικά μέρη της θεραπευτικής προσέγγισης.

Η εκπαίδευση οδηγεί από την βασική κατανόηση της σκολίωσης σε μια πιο εξελιγμένη και περιεκτική κλινική συλλογιστική σχετικά με τη συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης.

Κύρια σημεία

– Παρουσίαση της προσέγγισης της συντηρητικής θεραπείας στον τομέα της σκολίωσης

– Η μέθοδος Schroth και η ιστορική της προοδευτική εξέλιξη

– Η αρχική έκδοση της μεθόδου Schroth και η  αναβάθμιση της

– Αρχές ενεργητικών και παθητικών διορθώσεων της σπονδυλικής στήλης και της στάσης σώματος

– Εκπαιδευτικές πτυχές της μεθόδου Schroth – πληροφορίες, κίνητρα, αυτο-αποτελεσματικότητα

– Βιομηχανικό υπόβαθρο της στροφικήςς παραμόρφωσης στη σκολίωση

– ADL (Δραστηριοτήτες Καθημερινής Ζωής) – μεταβολές της στάσης

– Πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι

– Κηδεμόνες

Στόχοι και Σύνοψη για το πλήρες σύστημα εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση Schroth επιτρέπει στους φυσιοθεραπευτές να παρέχουν επαρκή συντηρητική θεραπεία σε ασθενείς με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης κυρίως από ιδιοπαθή σκολίωση και κύφωση.

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η εξέλιξη και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης για τους ασθενείς ώστε να βελτιώσουν την κοινωνική τους συμμετοχή και δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή τους. Αυτό έχει επίσης θετική επίδραση στη γενική HQL (σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής) για παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς που πάσχουν από σκολίωση και κύφωση.

Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους φυσιοθεραπευτές να κατανοήσουν τις βιομηχανικές συνθήκες της ασύμμετρης στάσης και της ασύμμετρης φόρτισης της σπονδυλικής στήλης που οδηγεί σε λειτουργικές και δομικές προσαρμογές και σε περαιτέρω κίνδυνο εξέλιξης της παραμόρφωσης

Η ειδική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση ενδείκνυται επίσης για τους ασθενείς που φέρουν κηδεμόνα και για ασθενείς που έχουν ένδειξη για χειρουργική επέμβαση ή μετά από χειρουργική επέμβαση

Οι θεραπευτές μαθαίνουν να ορίζουν τον ρόλο τους ως μέλη ομάδας σε ένα διεπιστημονικό δίκτυο με γιατρούς, χειρουργούς, ορθοτικούς, γονείς, ασθενείς, ψυχολόγους.

  1. Βασικές πληροφορίες

Αιτιολογία, εμβιομηχανική, έννοια φαύλου κύκλου σκολιώσης, εξέλιξη, μη ορθή στάση, λειτουργία και δομή, κηδεμόνες, χειρουργική επέμβαση

  1. Ιατρική αξιολόγηση

Οπτική – χειρωνακτική αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, αξιολόγηση ακτινογραφίας, σκολιόμετρο, λειτουργική αξιολόγηση.

  1. Ταξινόμηση

Schroth, King, Rigo, Lenke

  1. Ειδική κινητοποίηση

Παθητική: συγκεκριμένες χειρωνακτικές  τεχνικές Schroth

  1. Αναπνευστική θεραπεία

Διορθωτική αναπνοή: χρησιμοποιείται ως μια  εσωτερική δύναμη με στόχο την αποτροπή της στροφικής παραμόρφωσης που προκαλεί η  σκολίωση και για την κινητοποίηση περιοριστικών δυσλειτουργιών στον θώρακα.

  1. Τρισδιάστατη (3D) σταθεροποίηση

Ασκήσεις για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς σκολίωσης, από την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες θέσεις στην αυτό-διόρθωση

  1. Δραστηριότητες καθημερινής ζωής

Εκμάθηση διαφόρων ειδών στάσης, εύκολες προσεγγίσεις για άνετη στάση, συμβάλλοντας στην αποφυγή της εξέλιξης της παραμόρφωσης και στη μείωση της ασύμμετρης φόρτωσης.

  1. Οβελιαία διόρθωση

Διόρθωση στο οβελιαίο επίπεδο, εύκολη εφαρμογή και σημαντική για τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, ειδικά στην οσφυϊκή περιοχή

  1. Το δίκτυο Schroth

Η έννοια της διεπιστημονικότητας συμπεριλαμβανομένου και του κηδεμόνα.

Απαραίτητα για την πιστοποίηση:

α)Στο τέλος του πρώτου μέρους πραγματοποιείται  γραπτή εξέταση. 

Μεταξύ του μέρους Ι και του μέρους ΙΙ, οι συμμετέχοντες πρέπει να καταρτίσουν  2 αναφορές περιπτώσεων (case studies) για 2 διαφορετικούς ασθενείς.

Η κάθε αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτόκολλο εξέτασης, διάγραμμα  τοποθέτησης, φωτογραφίες ασθενών σε όρθια θέση (πρόσθια, οπίσθια και πλαϊνή επιφάνεια,  δοκιμασία Adams), με βασικές διορθώσεις σε ξαπλωτή και καθιστή θέση  και το θεραπευτικό πλάνο: 3 ασκήσεις, 1 άσκηση αναπνοής, 2 τεχνικές κινητοποίησης, 2 ασκήσεις στο σπίτι.

Οι αναφορές αυτές θα αποτελέσουν προϋπόθεση για τη διαδικασία πιστοποίησης στο μέρος ΙΙ .

Ορισμένες από τις αναφορές θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου μέρους.

β) Στο τέλος του δευτέρου μέρους*  παρουσιάζεται πρόγραμμα θεραπεία σε  case study

Για την πιστοποίηση σας στην μέθοδο είναι απαραίτητη η επιτυχία και στις 2 εξετάσεις. Η πιστοποίηση σας δε σας δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας της μεθόδου σε άλλους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αφαιρείται. Για την διατήρηση της πιστοποίηση σας θα πρέπει στα επόμενα 3 έτη να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο  επικαιροποίησης της γνώσης σας.

Μελέτη (ενδιάμεσα σε Ι και ΙΙ μέρος)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαβάσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες 2016 της  SOSORT (Society on Scoliosis
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) για την σκολίωση. Πηγές μπορούν να βρεθούν στο Pubmed και το περιοδικό scoliosis είναι ένα περιοδικό ανοικτής πρόσβασης: www.scoliosisjournal.com

Start typing and press Enter to search