Νέα από το SOSORT Congress 2018: Η εκπαίδευση ISST είναι η μόνη που οδηγεί στην πιστοποίηση “Certified Schroth Therapist”

Νέα από το SOSORT Congress 2018: Η εκπαίδευση ISST είναι η μόνη που οδηγεί στην πιστοποίηση “Certified Schroth Therapist”

Παρουσίαση πιστοποιήσεων ανά φορέα εκπαίδευσης PSSE (Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσων Σκολίωσης)Start typing and press Enter to search