Σχολικοί έλεγχοι για σκολίωση και άλλες παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

Σχολικοί έλεγχοι για σκολίωση και άλλες παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

Οι προληπτικοί σχολικοί έλεγχοι (School screening) για την σκολίωση μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισής της πριν πιο δραστικά μέτρα καταστούν αναγκαία. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει την διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή στην αναγκαιότητα  χρήσης κηδεμόνα ή ακόμα σε σοβαρότερες καταστάσεις σε μία χειρουργική επέμβαση.

Σχολικοί έλεγχοι 1 ξεκίνησαν το 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον γιατρό John H. Moe,  ιδρυτή του οργανισμού  Scoliosis Research Society (SRS)

Από το 1990 και μετά  οι σχολικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί  σε 21 Πολιτείες ενώ στις υπόλοιπες πραγματοποιούνται στην βάση εθελοντικών δράσεων. Στόχος των σχολικών ελέγχων είναι να μειωθεί ο αριθμός των εφήβων που η σκολίωση τους θα εξελισσόταν σε βαθμό που ένα χειρουργείο θα ήταν αναγκαίο.

Τα αποτελέσματα των σχολικών ελέγχων δεν αποτελούν διάγνωση αλλά μία πρώτη παρατήρηση με βάση την οποία ο έφηβος θα παραπεμφθεί για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό καθώς κάποιος μη εκπαιδευμένος  θα μπορούσε να διακρίνει μία διαφορά όταν ήδη  υπάρχει μία προχωρημένη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Ταυτόχρονα ο έλεγχος από μη εξειδικευμένο προσωπικό θα μπορούσε να παραπέμψει για έλεγχο κάποιο παιδί που στην πραγματικότητα δεν έχει πρόβλημα ή να μην παρατηρήσει μία περίπτωση που χρειάζεται διερεύνηση.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της  σκολίωσης, όσο η παραμόρφωση είναι μικρή, με εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις (PSSE),  έχει πάντα μικρότερο οικονομικό κόστος και απαιτεί μικρότερη διάθεση χρόνου από το παιδί  σε σχέση με την αντιμετώπιση μίας πιο σοβαρής παραμόρφωσης.

 

Οι συνεργάτες του Schroth Greece.gr στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης για τη σκολίωση  και την κοινωνική προσφορά συμμετέχουν σε δράσεις σχολικών ελέγχων για παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης.

Ο έλεγχος  πραγματοποιείται με κλινική αξιολόγηση αλλά και με ειδικό εξοπλισμό  χωρίς ακτινοβολία (Formetric 4D)

 Start typing and press Enter to search