Λοιπές παθήσεις σπονδυλικής στήλης.

Λοιπές παθήσεις σπονδυλικής στήλης.

Η διεπιστημονική μας ομάδα μπορεί να σας δώσει συμβουλές και να αντιμετωπίσει παθήσεις  σπονδυλικής στήλης και γενικότερα μυοσκελετικών παθήσεων, που αφορούν διάφορες ηλικιακές ομάδες. Η αντιμετώπιση αφορά  συντηρητική αντιμετώπιση, προεγχειρητικές  και μετεγχειρητικές καταστάσεις.

Υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον θεραπείας

Start typing and press Enter to search